Beräkningsenergiprogram för att beräkna innehåller hög kväveförening 2 – nitrat (imino)

1981 genomförde en enkätundersökning av audiovisuella verksamhet Mr Mori Kazuhiro utredning kommitté Japan Library Association of Nihon universitetsbibliotek. Resultatet av undersökningen av reflektionspunkter är följande: (1).

nitro – hexahydro – 1,3 – triazin NNHT sammansatt modifierad energiprestanda dubbel botten (CMDB) drivmedel (NNHT – CMDB drivmedel), och var studeras med energiska tillsats hexogen (RDX), sex nitro sex aza olika alkyl- träslag (HNIW) och aluminiumdelar ersättas NNHT – CMDB drivmedel NNHT på energiegenskaper drivmedel studeras. 26,19 räckvidd CMDB HNIW var betydligt högre än den HNIW med NNHT 26% RDX standardteorin (NNHT CMDB match NNHT och jämförs, NNHT drivmedels Resultaten visar: oavsett om innehållande aluminiumhalt ökas till olika utsträckning minska rå CMDB drivmedelsenergi parametrar; och RDX och HNIW effekten är bättre, är mycket uppenbart tidigare NNHT drivmedelsstandardteorin dragkraft, när m: m (HNIW) = 18: 20, drivmedel specifik impuls är högre än med massfraktion av RDX CMDB drivmedel När kvaliteten. förhållandet oförändrat, aluminiserade drivmedelsenergiparametrarna utan aluminium drivmedel.